NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

Web in App

Giới thiệu Hướng dẫn tích hợp

GIỚI THIỆU

End-user vào app ZaloPay, mở app của Merchant (chạy bên trong app ZaloPay) để mua hàng. Khi thanh toán đơn hàng, số tiền thanh toán được trừ trực tiếp vào số dư ZaloPay.

center my-5

Mô hình tích hợp

Giải thích thuật ngữ

End-user: là người mua hàng có sử dụng tài khoản ZaloPay

Merchant: là người bán hàng, các cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ hoặc/và sản phẩm.

ZaloPay: là nền tảng thanh toán điện tử giúp Merchant tích hợp nhiều hình thức thanh toán để bán hàng cho End-user tiện lợi hơn.

CÁC BƯỚC TÍCH HỢP

  1. End-user mở app ZaloPay và chọn app bán hàng của Merchant
  2. WebApp của Merchant được gọi ngay bên trong app ZaloPay và hiển thị danh sách sản phẩm.
  3. End-user chọn sản phẩm cần mua và bấm thanh toán.
  4. Merchant Server  truy vấn trạng thái đơn hàng khi chưa nhận được Callback

center my-5 maxw-768

Không tìm thấy kết quả phù hợp