NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

POS - QR động

Giới thiệu Hướng dẫn tích hợp Demo API
Số tiền tối thiểu là 1000 VNĐ
<>

Thời gian quét mã QR để thanh toán
còn 05:00

Thanh toán với bằng mã QR

Hướng dẫn thanh toán

  • Bước 1: Mở ứng dụng ZaloPay
  • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
  • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng

Request data


  

Response data


  
Không tìm thấy kết quả phù hợp