NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

Website - Cổng

Giới thiệu Demo Hướng dẫn tích hợp API

GIỚI THIỆU

End-user có thể chọn các hình thức thanh toán như Ví/ATM/Visa/JCB/Master Card để thanh toán thông qua cổng ZaloPay.

center my-5

Mô hình tích hợp

Giải thích thuật ngữ

End-user: là người mua hàng có sử dụng tài khoản ZaloPay

Merchant: là người bán hàng, các cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ hoặc/và sản phẩm.

ZaloPay: là nền tảng thanh toán điện tử giúp Merchant tích hợp nhiều hình thức thanh toán để bán hàng cho End-user tiện lợi hơn.

CÁC BƯỚC TÍCH HỢP

  1. End-user chọn hình thức thanh toán bằng Thẻ ATM hoặc Thẻ Quốc tế trên Web hoặc Mobile Web của Merchant.
  2. Merchant gửi yêu cầu tạo đơn thanh toán (createOrder) sang cho ZaloPay. ZaloPay trả thông tin đơn hàng về cho Merchant.
  3. Web của Merchant mở link trang thanh toán do ZaloPay cung cấp để End-user thực hiện bước thanh toán.
  4. End-user thanh toán thành công, ZaloPay sẽ chuyển về Web của Merchant để hiển thị kết quả giao dịch.

center maxw-768 my-5

Không tìm thấy kết quả phù hợp