NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

QR tĩnh tại quầy

Giới thiệu Hướng dẫn tích hợp

GIỚI THIỆU

End-user mở App ZaloPay và quét mã QR của Merchant (được in ra hoặc hiển thị trên màn hình), sau đó nhập số tiền của món hàng cần mua và thực hiện thanh toán. Merchant nhận được số tiền và xác nhận giao dịch thành công.

center my-5

Mô hình tích hợp

Giải thích thuật ngữ

End-user: là người mua hàng có sử dụng tài khoản ZaloPay

Merchant: là người bán hàng, các cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ hoặc/và sản phẩm.

ZaloPay: là nền tảng thanh toán điện tử giúp Merchant tích hợp nhiều hình thức thanh toán để bán hàng cho End-user tiện lợi hơn.

CÁC BƯỚC TÍCH HỢP

  1. End-user mở app ZaloPay, quét mã QR của Merchant.
  2. End-user nhập số tiền và thực hiện thanh toán.
  3. ZaloPay thông báo kết quả giao dịch thành công cho Merchant (thông qua phần mềm được cung cấp sẵn).
  4. ZaloPay thông báo kết quả giao dịch thành công cho End-user trên app ZaloPay.

center my-5 maxw-768

Không tìm thấy kết quả phù hợp