NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

POS - QuickPay

Giới thiệu Demo Hướng dẫn tích hợp

GIỚI THIỆU

End-user cho phép Thu ngân của Merchant quét mã QR thanh toán trong app ZaloPay để trừ đi số tiền cần thanh toán ngay tại điểm bán hàng.

center my-5

Mô hình tích hợp

Giải thích thuật ngữ

End-user: là người mua hàng có sử dụng tài khoản ZaloPay

Merchant: là người bán hàng, các cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ hoặc/và sản phẩm.

ZaloPay: là nền tảng thanh toán điện tử giúp Merchant tích hợp nhiều hình thức thanh toán để bán hàng cho End-user tiện lợi hơn.

CÁC BƯỚC TÍCH HỢP

  1. End-user mở app ZaloPay, chọn “Mã thanh toán”.
  2. Merchant quét mã thanh toán trên màn hình của End-user bằng phần mềm bán hàng đã tích hợp ZaloPay để thu đúng số tiền của đơn hàng.
  3. Merchant gọi đến ZaloPay Server để tiến hành thanh toán đơn hàng
  4. Merchant Server  truy vấn trạng thái đơn hàng khi chưa nhận được Callback

center my-5 maxw-768

Không tìm thấy kết quả phù hợp