NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

Mobile - App to App

Giới thiệu Demo Hướng dẫn tích hợp

Ứng dụng ZaloPay Sandbox

OS Dowload link
Android Download
iOS Download


SDK AppToApp và các apps demo

Tên Nền tảng Phiên bản Ngày cập nhật Mô tả Link tải về
ZaloPay ZPDK iOS + Android 4.19.20 04/11/2019 ZaloPay ZPDK và tài liệu hướng dẫn cho iOS và Android zpdk_v4_19_20.zip
ZaloPay ZPDK iOS + Android 204 29/04/2021 Version 2.0.4 có gắn thêm data tracking zpdk_v2.0.4.zip
ZaloPay App to App demo iOS 04/11/2019 Demo giải pháp thanh toán App-To-App cho iOS DemoZPDK_iOS.zip
Android Demo giải pháp thanh toán App-To-App cho Android DemoZPDK_Android.zip
React Native 1.0 27/11/2018 Demo ZaloPay ZPDK và tài liệu hướng dẫn cho React Native DemoZPDK_ReactNative.zip

App-to-app SDK - Data Tracking

Changelog: Version 204 có gắn thêm data tracking về những thông tin thanh toán của ZaloPay, và thông tin phiên bản hệ điều hành của thiết bị người dùng, giúp ZaloPay theo dõi những lỗi xảy ra khi thực hiện thanh toán với ZaloPay trên ứng dụng của Đối Tác. ZaloPay không tracking thông tin đơn hàng của Đối Tác, hay bất kỳ những thông tin nào không được liệt kê trong bảng này [Thêm đường link dẫn đến bảng chi tiết những thông tin được track ở trên].

Step eventID Event Description
1 03.1000.001 SDK received calls from Merchant Client App

Lưu ý: Mỗi khi event này xảy ra, generates một trackingSessionID mới
trackingSessionID này sẽ được dùng chung cho event 1, 2 và 3 (nếu có)
2 03.1000.002 SDK successfully processed, before returning the result to ZPI / ZPA
3 03.1000.003 SDK receives a call from ZPA/ZPI Client when:
1. User (success) or (failed and clicked "Đóng" button) on ZPI / ZPA
2. User click back to cancel transactions on ZPA
Không tìm thấy kết quả phù hợp