Bắt đầu

integration-flow

Quy trình tích hợp
(Click vào icon để xem chi tiết)

A. Trải nghiệm với ZaloPay

I. Tải ứng dụng ZaloPay Sandbox

OS Dowload link
Android Download
iOS Download

II. Nạp tiền vào tài khoản ZaloPay Sandbox

IV. Thông tin thẻ ngân hàng - sử dụng cho việc test tích hợp Cổng ZaloPay

translation missing: vi.start.section3.desc

1. Thông tin thẻ Visa, Master, JCB

Số thẻ 4111111111111111
Tên NGUYEN VAN A
Ngày hết hạn 01/25
Mã CVV 123

2. Danh sách thẻ ATM (test với bank SBI)

2.1. Thẻ hợp lệ

STT Số thẻ Tên chủ thẻ Ngày phát hành
1 9704540000000062 NGUYEN VAN A 1018
2 9704540000000070 NGUYEN VAN A 1018
3 9704540000000088 NGUYEN VAN A 1018
4 9704540000000096 NGUYEN VAN A 1018
5 9704541000000094 NGUYEN VAN A 1018
6 9704541000000078 NGUYEN VAN A 1018

2.2. Thẻ bị mất/đánh cắp

STT Số thẻ Tên chủ thẻ Ngày phát hành
1 9704540000000013 NGUYEN VAN A 1018
2 9704540000000021 NGUYEN VAN A 1018
3 9704541000000029 NGUYEN VAN A 1018
4 9704541000000052 NGUYEN VAN A 1018
5 9704541000000060 NGUYEN VAN A 1018
6 9704541000000086 NGUYEN VAN A 1018

2.3. Thẻ bị timeout

STT Số thẻ Tên chủ thẻ Ngày phát hành
1 9704540000000039 NGUYEN VAN A 1018
2 9704541000000037 NGUYEN VAN A 1018
3 9704540000000054 NGUYEN VAN A 1018

2.4. Thẻ hết tiền

STT Số thẻ Tên chủ thẻ Ngày phát hành
1 9704540000000047 NGUYEN VAN A 1018
2 9704541000000011 NGUYEN VAN A 1018
3 9704541000000045 NGUYEN VAN A 1018

VI. Thông tin tích hợp Merchant dùng thử

Để thuận tiện cho việc tích hợp, bạn có thể dùng thông tin dưới đây để trải nghiệm mà không cần phải đăng ký ngay. Trong trường hợp bạn đã chắc chắn về việc tích hợp vui lòng xem hướng dẫn đăng ký ở mục B đây

Merchant site: trang công cụ quản lý của merchant

Trang đăng nhập https://sbmc.zalopay.vn
Tài khoản 0925226173
Mật khẩu Z@lopay123

AppID và key tích hợp Sandbox

Appid 554
Key1 8NdU5pG5R2spGHGhyO99HN1OhD8IQJBn
Key2 uUfsWgfLkRLzq6W2uNXTCxrfxs51auny

B. Tích hợp môi trường Sandbox

I. Đăng ký tài khoản môi trường Sandbox

Vui lòng cung cấp số điện và email vào nhóm chat hỗ trợ để chúng tôi tiến hành tạo tài khoản sandbox

II. Lấy thông tin tích hợp, thiết lập callback, redirect

Đăng nhập vào https://sbmc.zalopay.vn/ , vào menu Chào, [Số điện thoại] Quản lý app tích hợp để lấy thông tin appid, keys được cấp cũng như thiết lập callback url, redirect url (trường hợp tích hợp Cổng ZaloPay, Mobile Web To App)

III. Xem tài liệu và tiến hành tích hợp

Xem tài liệu các mô hình tích hợp đã chọn

Thực hiện đầy đủ các chức năng sau đây:

  1. Tạo đơn hàng

  2. Chủ động truy vấn trạng thái thanh toán của đơn hàng khi trong trường hợp chưa nhận được callback

  3. Xử lý callback khi user đã thanh toán thành công

  4. Xử lý redirect (trường hợp tích hợp Cổng ZaloPay, Mobile Web To App)

  5. Hoàn tiền giao dịch (nếu cần)

Kiểm tra theo các Test Cases tại đây

Xem các lỗi thường gặp tại đây

IV. QC ZaloPay kiểm tra kết quả tích hợp

Sau khi Merchant hoàn tất việc tích hợp và unit test, gởi ứng dụng (web link, application installation package) cho QC ZaloPay kiểm tra kết quả

C. Triển khai môi trường Production

  1. Merchant đăng ký tài khoản real tại   https://mc.zalopay.vn/user-register
  2. ZaloPay duyệt và cấp appid, keys môi trường production
  3. QC ZaloPay kiểm tra lại giao dịch trên môi trường production
  4. Ký biên bản nghiệm thu và Go Live
Không tìm thấy kết quả phù hợp