NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

POS - QR động

Giới thiệu Hướng dẫn tích hợp Demo API

GIỚI THIỆU

translation missing: vi.docs.qrcode.overview.main_desc

center my-5

Mô hình tích hợp

Giải thích thuật ngữ

End-user: là người mua hàng có sử dụng tài khoản ZaloPay

Merchant: là người bán hàng, các cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ hoặc/và sản phẩm.

ZaloPay: là nền tảng thanh toán điện tử giúp Merchant tích hợp nhiều hình thức thanh toán để bán hàng cho End-user tiện lợi hơn.

CÁC BƯỚC TÍCH HỢP

  1. End-user chọn hình thức thanh toán ZaloPay trên Website của Merchant.
  2. Merchant gửi yêu cầu tạo đơn hàng thanh toán (createOder) sang cho ZaloPay. ZaloPay trả thông tin đơn hàng về cho Merchant.
  3. Merchant tạo mã QR dựa trên những thông tin ZaloPay trả về ở bước 2.
  4. End-user dùng app ZaloPay quét mã QR để thanh toán. Sau khi thanh toán thành công, ZaloPay hiển thị kết quả cho End-user đồng thời cập nhật thông tin cho đơn hàng Merchant.

center my-5 maxw-768

Không tìm thấy kết quả phù hợp