NAV

Mô hình tích hợp

Chọn mô hình tích hợp ZaloPay phù hợp

Mobile - App to App

Giới thiệu Demo Hướng dẫn tích hợp

GIỚI THIỆU

End-user chọn thanh toán bằng ZaloPay trên App của Merchant, sau đó app ZaloPay được mở lên để thanh toán

center my-5

Mô hình tích hợp

Giải thích thuật ngữ

End-user: là người mua hàng có sử dụng tài khoản ZaloPay

Merchant: là người bán hàng, các cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ hoặc/và sản phẩm.

ZaloPay: là nền tảng thanh toán điện tử giúp Merchant tích hợp nhiều hình thức thanh toán để bán hàng cho End-user tiện lợi hơn.

CÁC BƯỚC TÍCH HỢP

  1. End-user chọn hình thức thanh toán bằng ZaloPay trên App của Merchant.
  2. Merchant gửi yêu cầu tạo đơn thanh toán (API Tạo đơn hàng) sang cho ZaloPay. ZaloPay trả thông tin đơn hàng về cho Merchant.
  3. App của Merchant gọi thanh toán bằng thông tin zp_trans_token trả về, SDK sẽ mở app ZaloPay/Zalo để End-user thực hiện bước thanh toán.
    Trường hợp device user không có app ZaloPay và Zalo, merchant sử dụng SDK để redirect đến App Store/Google Play của ZaloPay hoặc Zalo tương ứng.
  4. End-user thanh toán hoàn tất, app ZaloPay/Zalo sẽ mở lại App của Merchant để hiển thị kết quả giao dịch.

maxw-768 center my-5

Không tìm thấy kết quả phù hợp